Narodený: * 1937-06-07, Michalovce
† 2012-07-28, Barrington, IL, USA

Významný slovenský vydavateľ a pedagóg pôsobiaci a žijúci v USA. Jeho zásluhou sú okrem iného aj diela slovenských autorov preložené v angličtine prístupné v amerických knižniciach.

Mal desať rokov, keď sa jeho rodičia so svojimi piatimi deťmi vysťahovali do USA. Ladislav Bolchazy študoval latinčinu a angličtinu na Sacred Heart High School v Yonkers a Siena College v Loudonville. Stal sa asistentom profesora na La Salette College and Seminary v Altamont a od roku 1979 je riadnym profesorom na Loyola University of Chicago. 

Ako vysokoškolský učiteľ latinčiny a gréčtiny začal vydávať vlastné skriptá a učebnice. Neskôr, spolu s manželkou Marie Bolchazy-Carducci, založil vlastné vydavateľstvo Bolchazy-Carducci Publishers. Vydáva v ňom najmä literatúru a učebnice latinčiny a gréčtiny pre potreby stredných a vysokých škôl, publikuje i knihy pre deti. Je autorom niekoľkých kníh, publikoval odborné  články, vydával viaceré časopisy. 
 
Z vydavateľských aktivít – v roku 1990 vydal Anglicko-slovenský slovník Jána Šimka a po ňom viac ako tridsať diel slovenských autorov v angličtine i slovenčine. Medzi nimi boli historické diela Slovak  History Chronology and Lexicon, Slovak Biografical Dictionary, Illustration, Slovak History autorov Antona Spiesza a Dušana Čaploviča, Slovak For You, The Night of the Barbarians od kardinála J. Ch. Korca, fotografické publikácie Igora Grossmana Images Gone With Time a Martina Martinčeka Slovak Poet of Light, Slavic Myths od Ivana Hudeca a Dušana Čaploviča, antológia slovenskej poézie In Search of Beauty, prózy: In Search of Homo Sapiens či výber z diela Pavla Dobšinského Slovak Tales for Young and Old. Najnovším prekladom do angličtiny bol výber z poézie Milana Rúfusa. 
 
Informácie o slovenských knihách Ladislav Bolchazy publikuje vo vlastných bulletinoch, ktoré distribuuje do mnohých inštitúcií. Vystavuje ich na knižných veľtrhoch popri svojej odbornej latinskej a gréckej literatúre. Diela slovenských autorov prekladané do angličtiny sú jeho zásluhou prístupné v amerických knižniciach, univerzitách a vzdelávacích inštitúciách. Slovenskú kultúru  a dejiny približujú americkej verejnosti i potomkom našich krajanov, ktorí už nevedia po slovensky.  
 
V roku 2007  prezident Slovenskej republiky na návrh Vlády SR udelil Ladislavovi Bolchazymu Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za jeho zásluhy v oblasti prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí.