Narodený: * 1917-06-25, Cífer
† 1998-11-18, Buenos Aires, Argentína

 

Právnik, podnikateľ, publicista, vydavateľ, prekladateľ. 
Roku 1945 emigroval do Rakúska, žil vo Francúzsku a Nemecku, kde bol spoluzakladateľom časopisu Slobodné Slovensko. Roku 1951 odišiel do Argentíny. Tam spolu s manželkou Evou redigoval časopis Slovenský život v Argentíne.
Bol čestný predseda Slovenského kultúrneho spolku v Argentíne. Pôsobil ako podpredseda Svetového kongresu Slovákov.