Narodený: * 1910-09-15, Liptovský Michal
† 1994-09-06, Winnipeg, Kanada

Pedagóg, básnik, publicista. Pedagogické štúdium na Slovensku absolvoval v Spišskom Podhradí, pôsobil ako učiteľ v Liptovskej Mare, neskôr ako správca školy v Dolnom Kubíne. V roku 1945 odišiel do emigrácie do Rakúska, odtiaľ v roku 1948 do Kanady.

Ľ. Bešeňovský vo Winnipegu pokračoval v literárnej a publicistickej činnosti. Ešte počas života na  Slovensku vydal zbierky básní Dedinôčka milá (1940), Biele noci (1942) a niekoľko dramatických prác. V emigrácii vyšli jeho knižky: V krvi ťa nosím (1976), V putách zeme (1983), Zlomená päsť (1994) a ďalšie.

 

Odkazy

http://www.litcentrum.sk/18171

http://www.besenova.sk/index.php?id_menu=51012