Narodený: * 1818-08-13, Sámsonháza, Maďarsko
† 1891-08-12, Békešská Čaba, Maďarsko

Historik, etnograf, spisovateľ, evanjelický kňaz v Békešskej Čabe a v Nadlaku. Prispieval do maďarských i slovenských časopisov a novín. Touto svojou činnosťou vytvoril v Békešskej Čabe tradíciu písania a vydávania kníh.

Ľudovít J. Haan svoje študijné roky postupne prežil v Békešskej Čabe, na evanjelickom kolégiu v Prešove a univerzite v Jene. V Prešove patril k najaktívnejším členom Slovenskej spoločnosti, pôsobiacej v kolégiu, zaoberal sa najmä významom ľudovej slovenosti. Do Pamätnice Slovenskej spoločnosti prispel aj svojimi 21 básňami. Udržiaval čulé písomné kontakty s poprednými osobnosťami kultúrneho a literárneho života (J. Kollár), postupne sa zoznámil aj s F. Palackým, P.J. Šafárikom, S. Jungmannom a ďalšími. Záber záujmov Ľ. J. Haana bol mnohoraký – od histórie a archeológie cez dejiny umenia, svetskú a cirkevnú históriu až po život slovenských vysťahovalcov na Dolnej zemi, ktorú dôverne poznal.

Z diela – autor knižných vydaní: Pamětnosti B. Čabanské, ku stoletní památce tamějšího evanj. chrámu (1845), Dějepis starého i nového Naďlaku (1853) a ďalších historických prác písaných v maďarčine a latinčine.

 

Odkazy

http://www.luno.hu/content/view/7501/55/

http://www.ibos.hu/Portal/Archives/LUNO/2008/Ln42/l05.pdf