Narodený: * 1874-08-25, Kysáč, Srbsko
† 1928-07-06, Viedeň

Politik, redaktor, vydavateľ, publicista, advokát. Organizátor politického, kultúrneho a hospodárskeho života dolnozemských Slovákov, zakladateľ peňažných ústavov. Obhajoval Slovákov v Kovačickom procese (1907).

Po roku 1918 sa Ľ. Mičátek stal vedúcou osobnosťou Slovákov vo Vojvodine. Je spoluautorom učebného programu slovenčiny, spoluzakladateľom mesačníka Dolnozemský Slovák, v ktorom v rokoch 1902-1908 pôsobil ako šéfredaktor.

 

Odkazy

http://slovackizavod.org.rs/kultura-u-medijima/stampani-mediji/pregled/5462

http://www.hlasludu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:z-historie-slovenskej-tlae-a-slovenskeho-knihtlaiarstva-v-juhoslavii&catid=381:mozaika-127&Itemid=456

http://www.czsk.net/zrkadlenie/zima_2006/stefanko.html

http://www.luno.hu/content/view/1588/62/

http://www.padinaforum.com/t502-kovaeicky-proces