Narodený: * 1947-04-12, Poprad
† NULL,

Poetka, prozaička, prekladateľka, publicistka. Od roku 1991 po predchádzajúcom pôsobení v Maďarsku žije a tvorí na Slovensku.

Maturovala na popradskom gymnáziu, v roku 1968 sa vydala do Budapešti, kde vystriedala viaceré zamestnania. Bola asistentkou vo výskumnom ústave pre ochranu rastlín, učiteľkou na slovenskom gymnáziu, referentkou Cudzojazyčnej knižnice. Diaľkovo vyštudovala odbor slovenský jazyk a ruský jazyk na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne. Krátky čas pracovala ako redaktorka Ľudových novín.

Od roku 1991 žije opäť na Slovensku, kde pôsobí v slobodnom povolaní ako redaktorka, publicistka a prekladateľka, venuje sa prekladom z francúzštiny a z maďarčiny. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry.

Z tvorby – zbierky poézie: Vynútiť úsmev (1988), Pereje radosti (1993) a Neskutočne (2011), próza: Vôňa Fidži s hamburgerom (1991). Roku 2008 vydala knižku pre detských čitateľov Jazmínkine rozprávky.

Odkazy