Narodený: * 1948-02-17, Kysáč, Srbsko
† NULL,

Výtvarníčka, akademická maliarka, ktorej životnou tvorivou platformou a témou olejomalieb sa prelína lyrická abstrakcia. V celom tomto kontexte možno povedať, že M. Gašková sa formovala pri vyhľadávaní svojho variantu abstraktívneho expresionizmu.

Základnú školu absolvovala vo svojom rodisku – Kysáči, strednú učiteľskú v Sriemskych Karlovciach, kde začala postupne odkrývať aj svoj výtvarný talent, keď sa stala žiačkou B. Vulekovića. Maliarstvo vyštudovala na Fakulte úžitkových umení v Belehrade v triede Rajka Nikolića v roku 1973. O dva roky neskôr tu absolvovala i postgraduálne štúdium monumentálnej maľby. Pracovala ako výtvarný pedagóg v Stredoškolskom stredisku Jovana Vulkanovića v Novom Sade, na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, na Pedagogickej akadémii v Novom Sade a ako výtvarná pedagogička na Vyššej škole pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade.

Od roku 1971 vystavuje Mária Gašková na spoločných výstavách a od roku 1973 aj samostatne. Najväčší počet samostatných výstav realizovala v Novom Sade. Od roku 1981 je členkou Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (ULUV).

Foto: Ľudo Pomichal

Odkazy

www.slovenskezahranicie.sk

www.slovenskezahranicie.sk

www.hl.rs