Narodený: * 1968-09-15, Derná, Rumunsko
† NULL,

Teologička, učiteľka, redaktorka. Vyštudovala Didaktickú teologickú rímskokatolícku fakultu.

Pracuje ako učiteľka na Teoretickom lýceu Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Zároveň redakčne prispieva do školského mesačníka Prameň.