Narodený: * 1948-05-30, Turie Remety, Ukrajina
† NULL,

Spolková pracovníčka, učiteľka. Je členkou výboru Matice slovenskej na Zakarpatskua predsedníčkou miestneho odboru MS na Z. v obci Turie Remety, kde zároveň pôsobí aj ako učiteľka slovenského jazyka.

Bola jednou zo zakladateliek detského folklórneho súboru Turianska dolina, pôsobiaceho medzi Slovákmi na Ukrajine. Vďaka jej organizačným schopnostiam sa Miestny odbor MS na Zakarpatsku v Turích Remetách stal najaktívnejším v Zakarpatskej oblasti.