Narodený: * 1952-07-23, Bratislava
† NULL,

Maliar, grafik, ilustrátor, reštaurátor, dizajnér, organizátor krajanského života v Nemecku a Švajčiarsku. 

Roku 1968 odišiel do Švajčiarska, kde v Berne študoval na Umeleckej priemyslovke, v rokoch 1976-1982 na Akadémii výtvarných umení v nemeckom Mníchove, kde žije a pracuje ako slobodný umelec. 
 
Žánrovo sa radí medzi tvorcov fantazijného umenia, roku 2000 založil Visionart, patrí k viacerým umeleckým spolkom. Ilustrátor kníh. 
 
Odkazy