Narodený: * 1948-10-31, Békešská Čaba (Békéscsaba)
† NULL,

Genetik a krajanský aktivista, vedúci Katedry genetiky a aplikovanej mikrobiológie na Debrecínskej univerzite a bývalý predseda Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Je členom viacerých domácich a medzinárodných odborných organizácií a mimoriadnym expertom FAO pre geneticky manipulované organizmy.

Matej Šipický získal diplom biológa a doktorát na Univerzite Attilu Józsefa v Segedíne. Od roku 1982 je kandidátom vied a od roku 1993 doktorom vied. Okrem slovenčiny a maďarčiny hovorí po anglicky, po nemecky a po španielsky. V rokoch 1973-1984 pracoval na Katedre mikrobiológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Attilu Józsefa v Segedíne ako asistent, odborný asistent a docent.

V roku 1984 bol zakladateľom Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Debrecínskej univerzity, ktorú dodnes vedie. V období od roku 1993 až 2000 zastával aj funkciu riaditeľa Ústavu lekárskej biológie na Lekárskej fakulte Debrecínskej univerzity. V rokoch 2004-2005 bol dekanom Prírodovedeckej fakulty, 2005-2007 prorektorom univerzity.

Bol hosťujúcim profesorom a prednášateľom na rôznych univerzitách (Japonsko, Slovensko), medzinárodných letných kurzoch (Vietnam, Dánsko, Malta) a pracoval na viacerých zahraničných výskumných pracoviskách (Veľká Británia, Francúzsko, Dánsko, Švajčiarsko, Nemecko, Česko-Slovensko). V rokoch 1999-2001 bol členom viacerých Evaluation panels v Piatom rámcovom programe Európskej únie. Je členom viacerých domácich a medzinárodných odborných organizácií a mimoriadnym expertom FAO pre geneticky manipulované organizmy.

Matej Šipický v rokoch 1986-1990 zastával funkciu predsedu Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku a bol iniciátorom založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V rokoch 1998-2002 bol členom Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy. Od roku 2001 je predsedom Vedeckej rady VÚSM, je členom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied a istý čas bol aj členom Maďarsko-slovenskej medzivládnej komisie pre menšiny.

Foto: archív


Odkazy


Rozhovor s genetikom Matejom Šipickým

Národnosti v štáte Maďarov – Kde je naše miesto?

Výber kritických poznámok k menšinovému zákonu