Narodený: * 1927-08-25, Padina, Srbsko
† 1974-07-04, Sriemska Kamenica, Srbsko

Básnik, prozaik, literárny kritik, prekladateľ, novinár, publicista, učiteľ. 

Po absolvovaní učiteľskej školy pôsobil ako učiteľ, neskôr šéfredaktor Nového života. Výraznou mierou prispel k modernizácii literatúry pre deti. Ako literárny kritik sledoval najmä literárnu tvorbu Slovákov v Srbsku. Pochovali ho v Novom Sade, v roku 2007 jeho telesné pozostatky boli prenesené do cintorína v Padine, kde si každoročne pripomínajú osobnosť spisovateľa na Babinkovych stretnutiach.
 
 
Z diela: Na šarkanovom chvoste, Abeceda skáče, Cengáčik na dobré ráno (pre deti), Bezbožné letá, Priestory, Rozkoš nenávratov  (básnické zbierky).
 
 
 
Odkazy: