Narodený: * 1914-11-16, Sečovská Polianka
† 1988-01-06, Queens County, New York, USA

Publicista, spisovateľ. Pôvodným povolaním učiteľ. Na Slovensku sa aktivizoval v oblasti politickej publicistiky a v HSĽS.

V roku 1948 odchádza do emigrácie (Nemecko, Taliansko), kde bol činný v Slovenskej národnej rade v zahraničí a redigoval v Kanade vychádzajúci časopis gréckokatolíkov Maria. Od roku 1956 žil v USA. V emigrantských časopisoch, zborníkoch a almanachoch uverejňoval poviedky, novely a eseje. Je autorom historického románu Kráľ otrokov (1962).