Narodený: * 1878-09-09, Veľká Bytča
† 1951-10-18, Florida

Krajanský pracovník, vydavateľ, novinár, politik. V roku 1902 emigroval do USA, kde zastával popredné funkcie v krajanských spolkoch, Slovenskej telocvičnej jednote Sokol, v redakcii Newyorského denníka. V rokoch 1905-1919 vydával noviny Slovenský Sokol.

M. A. Getting bol signatárom Pittsburskej dohody. V roku 1919 sa dočasne vrátil do Československa, v roku 1924 bol menovaný do funkcie  československého konzula v Západnej Pennsylvánii. Bol zástancom československej národnej jednoty. Knižne vydal historickú prózu Americkí Slováci a vývin československej myšlienky (1933).