Narodený: * 1869-08-07, Kulpín, Srbsko
† 1964-07-05, Bratislava

Architekt, staviteľ. Ako stavebný podnikateľ navrhoval a staval najmä nájomné a rodinné domy (pred 1. svetovou vojnou ich postavil v Budapešti okolo 45). Na Slovensku, najmä v Turci a Liptove, navrhoval obytné, továrenské a administratívne budovy, banky a kostoly.

M. Harminc zrealizoval takmer 300 projektov, ktoré dokumentujú premeny architektúry konca 19. a 1. pol. 20 storočia.

Kľúčové diela M. Harminca: budova Slovenského národného múzea v Martine, pri ktorej použil klasicistické prvky.

Ďalšie významné stavby: monumentálna budova, ktorú pre srbskú pravoslávnu cirkev postavil v Budapešti, Tatra banka v Martine, v Bratislave: Slovenské národné múzeum na Vajanského nábreží, budova riaditeľstva Obchodnej a priemyselnej komory, budova Tatra banky, hotel Carlton-Savoy (prestavba). V 20. rokoch sa jeho projekty zjednodušovali a postupne sa priklonil k modernej architektúre: Evanjelický a. v. kostol v Bratislave, sanatórium Palace v Novom Smokovci, Dom Slovenskej ligy v Bratislave.

Foto: www.hnonline.sk

Odkazy

www.sk.wikipedia.org

www.osobnosti.sk

www.living.hnonline.sk

www.obnova.sk

www.sk.wikipedia.org

www.slovackizavod.org.rs