Narodený: * 1956-04-22, Ašanja
† NULL,

Akademický herec a režisér, scenárista, dizajnér, pedagóg. 

Významný umelec v slobodnom povolaní študoval v Novom Sade dizajn na SSZD a herectvo na Akadémii umení, v Belehrade réžiu na Fakulte dramatických umení. Vo svojej tvorbe sa zameriava na multimediálne-autorské diela, jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny.
 
Pohostinne prednášal na VŠMU Bratislave a International university v Belehrade-Novom Pazare.
Režíroval viac ako 60 inscenácií klasického a súčasného dramatického repertoáru; režijne sa podpísal pod dokumentárny film, televízne vysielania, hudobné klipy, rozhlasové hry a multimédiá – akým bol napríklad projekt Lux in tenebris v prostredí Bojnického zámku.
 
Jeho inscenácie boli zaradené do programu popredných divadelných festivalov, akými sú belehradský BITEF (Belgrade International Theatre Festival), Sterijovo pozorje v Novom Sade, divadelný festival MESS v Sarajeve, EX PONTO v Ľubľane, záhrebský festival Týždeň tanca, Juhoslovanský divadelný festival v Užici, Festival inscenácií slovenských hier v Prešove, Divadelná Nitra v Nitre, ako aj ďalších festivalov na Slovensku, v Rakúsku, Egypte, Fínsku, Iráne, Rumunsku a bývalej Juhoslávii.
 
Výrazným znakom jeho poetiky je fyzické divadlo (S.O.S., Mäkké sny – Soft Dreams, Panem et Circenses – Chlieb a hry) – v týchto inscenáciách sa prejavil aj ako autor výtvarného riešenia. 
 
Predstavil sa na Svetovej výstave scénického výtvarníctva na Quadrienalle v Prahe. Vystavoval v galérii Ours v Prahe, Galérii Progres v Belehrade, Yustat – Bienále scénického dizajnu, v Múzeu umenia a remesiel v Belehrade a na Trienále divadelnej scénografie a kostýmov v Novom Sade.
 
Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň (Srbsko).  
 
Je autor významných inscenácií podľa vlastných scenárov: S.O.S. (Save Our Souls), Divadlo VHV, scéna v Starej Pazove, SFR Juhoslávia, 1991; Lux in Tenebris, Divadlo Bojnice, Slovenská republika (projekt realizovaný na Bojnickom zámku), 1994; Mäkké sny (Soft Dreams), Mestské divadlo, Žilina, 1994; Chlieb a hry (Panem et Circenses), Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec, SR Juhoslávia, 2004; Namaľované inovaťou (Oslikano injem – Painted in frost), Divadlo Teatar-Opera Madlenijanum – Art centrum Chlieb a hry, Belehrad-Zemun, Srbsko, 2008; Dni zo snov Einsteinovcov (Days of Einstein’s Dreams), Art centrum Chlieb a hry, Stará Pazova, 2012. 
 
Za svoju tvorbu získal viaceré významné uznania: Cena „Jurislav Korenić“ za najlepšieho mladého režiséra v Juhoslávii, Sarajevo, SFR 1991; cena za Najhodnotnejší experiment v súčasnom juhoslovanskom divadle, Sarajevo, SFR Juhoslávia,1991; Top 10 – podľa DNNV (Združenie nezávislých novinárov Vojvodiny) – zaradený medzi 10 najvýznamnejších osobností v súčasnom divadle, Nový Sad, SFR Juhoslávia, 1992; štátna Cena za réžiu a autorstvo hry Mäkké sny (Združenie divadelných umelcov
Slovenska), Bratislava 1994; Cena Nacionálnej televízie – Rádio televízia Srbska, Belehrad, 1995; Zlatá značka Združenia pre kultúru a vzdelávania, Belehrad, 1999; podľa týždenníka NIN zaradený medzi osobnosti, ktoré zanechali najhlbšie stopy v divadelnom umení v minulom desaťročí, Belehrad, 2001; Grand Prix (24. International Theatre Festival Fadjr 2006) za najlepšiu inscenáciu Chlieb
a hry (Panem et Circenses), Teherán, Irán, 2006; Cena za najlepšiu scénografiu a nominácie za najlepšie predstavenie a za najlepšiu réžiu (19. Cairo International Festival for Experimental Theatre 2007) za inscenáciu hry Chlieb a hry (Panem et Circenses), Egypt, 2007. 
 
Foto: (pl)
 
Odkazy: