Narodený: * 1948-11-02, Stará Pazova, Srbsko
† NULL,

Básnik, prozaik, prekladateľ, novinár. Pôsobil ako novinár v Hlase ľudu a Novom živote, šéfredaktor Zorničky, riaditeľ vydavateľstva Obzor-tvorba v Novom Sade, zakladateľ Pazovského kalendára. Od roku 1993 žije na Slovensku, je riaditeľom vydavateľstva ESA.

Dielo – poézia: Z otvorenej dlane (1974), Zverokruh (1977); próza: Švédske domky (1980), Kráľom bude ten, ktorý sa vráti; tvorba pre deti: O troch umelcoch (1977), Trojhlavý drak Štefan (1979); dramatická tvorba pre deti: Traja umelci a drak Samuel (1986); antológie: Ľahko lietať, keď máš krídla (1986), Kúpim bonbón ako vráta (1994).

M. Demák zostavil päť antológií. Preložil desať kníh do slovenčiny – najvýznamnejšie preklady: Potok musí tiecť (zostavovateľ Damjan Antonijević) a Ak sa ti cnie (zostavovateľka Seja Babičová). Zostavil a do srbčiny preložil aj antológiu slovenskej detskej poézie od Sládkoviča po Heviera Zasadil som telefón.

Foto: www.slovackizavod.org.rs

Odkazy

www.litcentrum.sk

www.litcentrum.sk

www.murovacitaren.sk