Narodený: * 1928-08-23, Liptovská Teplička
† NULL,

Vedec, pedagóg v oblasti lesníctva. Študoval v Belgicku, neskôr v Quebecu. V rokoch 1957-1958 pracoval ako výskumný pracovník na Fakulte lesníctva a geodézie v Quebecu. V rokoch 1963-1967 pôsobil na univerzite ako docent, neskôr ako profesor Fakulty lesníctva a geodézie v Quebecu.

Na Slovensku je čestným členom Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied. Napísal jedenásť monografií, napr. Lesná vegetácia južného Quebecu, Listnaté lesy severnej pologule, Vzťahy medzi vegetáciou a geomorfológiou, Vegetácia východnej časti Severnej Ameriky.