Narodený: * 1932-12-18, New York, USA
† NULL,

Významná krajanská aktivistka slovenskej komunity v USA, organizátorka slovenského spolkového života v USA a činorodá propagátorka rozvíjania americko-slovenských kultúrnych vzťahov.

Narodila sa v Spojených štátoch amerických, ako dvojročná prišla  s rodičmi na Slovensko. Základnú školu vychodila v Košeci pri Trenčíne a strednú začala študovať v Ilave, dokončila ju na High school v New Yorku, kam sa vo februári 1948 vrátila spolu s rodinou.

Profesionálne sa venovala účtovníctvu, neskôr robila audítorku pre americkú armádu a námorníctvo. Svoju oddanosť slovenskému národu dlhodobo potvrdzuje ako dlhoročná funkcionárka  slovenských spolkov v Amerike. Bola pri zakladaní Slovensko-amerického klubu, kde organizovala debutantské plesy, aktivizovala sa pri zakladaní Svetového kongresu Slovákov, kde bola predsedníčkou SKS vo východnej časti USA, a generálnou tajomníčkou Slovenskej ligy v Amerike. 
 
Zároveň je spolupredsedníčkou Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey, ktorý je najväčším americko-slovenským podujatím aj tajomníčkou spolku Ženskej jednoty a tajomníčkou korporácie Slováka v Amerike. Osem rokov bola členkou Etnického poradného zboru pre guvernéra štátu New Jersey.
 
N. Holá neustále rozvíja americko-slovenský život a je oddaná slovenskému národu vo vlasti i v Amerike. Prezident SR jej roku 2008 udelil na návrh vlády Slovenskej republiky štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
 
Odkazy