Narodený: * 1824-03-26, Maglód, Maďarsko
† 1895-01-01, Nadlak, Rumunsko

Prozaik, publicista, literárny historik. Evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makó a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti. Poslanec budapeštianskeho parlamentu.

Dielo: Slováci a sloboda, Pravda a poézia (1886), Pantheon slovenských cirkevných augšp. vyznání spisovatelů, vydal početné prózy, venoval sa publicistike. V rokoch 1996-1997 vyšlo súborné dvojzväzkové vydanie jeho diela.

 

Foto: www.luno.hu

 

Odkazy

www.luno.hu

www.zlatyfond.sme.sk