Narodený: * 1953-06-19, Kačarevo, Srbsko
† NULL,

Akademický maliar, pedagóg. Študoval v Novom Sade a Belehrade. Vo svojej tvorbe sa zameriava na voľnú grafiku, jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny.

P. Čáni mal niekoľko desiatok samostatných a kolektívnych výstav v Srbsku i v zahraničí. V súčasnosti pôsobí aj ako riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, jediného slovenského profesionálneho divadla mimo územia Slovenska.

 

Foto: (pl)

Odkazy

www.sk.wikipedia.org

www.slovackizavod.org.rs

www.seredonline.sk

www.gjk.sk