Narodený: * 1968-03-17, Nadlak, Rumunsko
† NULL,

Spolkový pracovník, stredoškolský učiteľ. Po absolvovaní štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa stal učiteľom matematiky a geografie na Lýceu J. G. Tajovského vo svojom rodisku Nadlaku, kde rozvíja svoju mnohostrannú spolkovú, publicistickú a literárnu činnosť.

Pavel Hlásnik je prvým podpredsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZČSR), predsedom miestneho odboru DZSČR v Nadlaku, predsedom aradskej oblastnej organizácie DZSČR, predsedom školskej komisie, členom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska, predsedom organizačného výboru prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je…, predsedom Spoločnosti pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku. Publikačnou činnosťou prispieva Pavel Hlásnik do rôznych zborníkov a krajanskej tlače. Dielo (výber): Rumunsko-slovenský terminologický slovník prírodovedných predmetov, Slováci v Rumunsku – humánno-bibliografické aspekty.