Narodený: * 1929-10-11, Báčsky Petrovec, Srbsko
† 2014-10-12, Báčsky Petrovec, Srbsko

Básnik, prekladateľ, redaktor časopisov pre deti Naši pionieri a Hlas ľudu, stredoškolský učiteľ, riaditeľ slovenského gymnázia v Petrovci, v súčasnosti na dôchodku. Svojou básnickou tvorbou sa významne zapísal do literatúry dolnozemských Slovákov.

Jeho verše charakterizuje predovšetkým sentimentalizmus a výrazný príklon k lokálnemu koloritu. Je laureátom viacerých ocenení, napr.: Neven (1977), Októbrová cena Báčskopetrovskej obce (1983), Zlatý odznak Srbskej republiky   (1984), Medaila sv. Gorazda (2001).

Dielo – básnické zbierky: Bojujúce srdce (1952), Slnečné prístrešie (1966), Moja Itaka (1975), Trvanie básnika (1985), Vzdušnou čiarou, výber (1989), Belasé sonety (1990), Visuté záhrady (2001), Večer trojkráľový (2004); poézia pre deti (výber): Zrniečka, zvieratká, vtáci a deti (1956), Na vŕbovej píšťalke (1970), Mušky z gumipušky (1974), Povrázok (1991), Chlapček bez hračiek (2008); próza pre deti: Máme bystrého chlapca (1971); eseje o detskej literatúre: Podľa duše dieťaťa (2005). Prekladal zo srbčiny do slovenčiny.

Foto: www.slovackizavod.org.rs  , Andrej Meleg

Odkazy

www.slovackizavod.org.rs

www.hlasludu.com

www.kulpin.net

www.litcentrum.sk