Narodený: * 1912-12-01, Podlužany
† 1978-08-10, Pretória, Juhoafrická republika

 

Kňaz, jezuita, misionár, spisovateľ. 
Po maturite na gymnáziu v Kláštore pod Znievom študoval teológiu na Slovenskej univerzite v Bratislave, roku 1946 bol vysvätený za r. k. kňaza, neskôr študoval v Heythrope (Anglicko) a v írskom Dubline a roku 1948 na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde pôsobil ako redaktor slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Odtiaľ roku 1950 odišiel ako misionár do USA pre slovenských vysťahovalcov v USA, od r. 1953 organizoval misionársku činnosť v strednej a južnej Afrike. V Pretórii vydával bulletin Hlas volajúceho v púšti, v Harthbeesporte pôsobil ako duchovný komunity sestier Dobrého pastiera. Prispieval do slovenských periodík vydávaných v zahraničí článkami o misijnej práci v Afrike, Číne, Indii, Japonsku, Indonézii, na Cejlóne a v Austrálii. Svoje cestovateľské zážitky publikobal časopisecky.  Napísal viacero štúdií o misijnej práci jezuitov v Afrike, Číne, Indii, Japonsku, Indonézii, Cejlóne, Austrálii a i. Knižný výber z jeho časopiseckých príspevkov vyšiel pod názvom Slovenský misionár v Afrike (1988).