Narodený: * 1902-06-26, Chicago, USA
† 1973-11-04, Chicago, USA

Lekár a krajanský pracovník. Predseda Slovenskej ligy v Amerike (1935-1939, 1963-1964), významný činiteľ Združenia slovenských katolíkov v Amerike, Združenia slovenských novinárov a Národného slovenského spolku. Pochádza z druhej generácie Slovákov v Amerike, pôvodným povolaním bol lekár.

V roku 1938 viedol P. Hletko delegáciu SlvA na Slovensko pri príležitosti 20. výročia podpísania Pittsburskej dohody, redigoval americko-slovenské noviny a časopisy. Je autorom diela The Slovaks and the Pittsburgh Pact (1934).

V slovensko-americkej tlači boli uverejnené mnohé jeho články, publikoval najmä úvahy a politické state na obhajobu slovenskej štátnosti.

Odkazy

www.youtube.com

www.prop.coconia.net

www.czsk.net

www.sns.sk

www.noveslovo.sk