Narodený: * 1946-08-17, Bratislava
† NULL,

Hudobník, publicista, prekladateľ. V rokoch 1965-1968 študoval angličtinu a španielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol bubeníkom a textárom skupiny Deža Ursinyho The Beatmen a hral aj v skupine Prúdy.

Roku 1968 emigroval do Kanady, kde dokončil štúdium literárnej komparatistiky na Albertskej univerzite (1978). Pôsobí ako profesor na Katedre slavistiky Univerzity Britskej Kolumbie vo Vancouvri.

Publikoval po anglicky napísané Dejiny slovenskej literatúry (1996), ktoré vyšli v Kanade. Do angličtiny preložil prózy a básne viacerých slovenských autorov (Tatrarka, Rúfus). Venuje sa aj vlastnej prozaickej tvorbe.

Foto: insine.sk

Zdroj: www.lic.sk