Narodený: * 1929-06-02, Trnava
† NULL,

Fyzik, vedec, vynálezca, spisovateľ, redaktor. Absolvent Prirodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, odbor matematika, fyzika a astronómia. Doktorát ziskal na Karlovej univerzite v Prahe, titul kandidáta vied na Československej akadémii vied v Prahe. Žije v Kanade.

Pracoval v Astronomickom ústave SAV, prednášal na univerzitách v ZSSR, Nemecku, Taliansku, Egypte a Kanade, kam v roku 1968 odišiel. Prednášal astrofyziku na Univerzite vo Waterloo. Neskôr odchádza z akademického prostredia a venuje sa fyzike elektronických súčiastok a systémov. V roku 1985 založil podnik na výskum, vývoj a výrobu elektrooptických displejov: Luxell Technologies Inc.

Po odchode na dôchodok sa venuje písaniu poézie, prózy, esejí, má stálu rubriku v tyždenníku Kanadský Slovák, napísal zbierku básní Verše do ticha a knihu esejí Návraty. Je v zozname 2000 významných vedcov 20. storočia., je uvedený v americkej verzii publikácie Kto je kto. Je nositeľom Ceny primátora Trnavy.