Narodený: * 1902-05-17, Ústie nad Oravou
† 1938-03-08, Poiana Micului, Rumunsko

Učiteľ, zakladateľ prvej slovenskej školy v rumunskej Bukovine. V roku 1936 bol vyslaný do obce Poiana Micului v Bukovine, kde žili potomkovia Kysučanov pod silným vplyvom poľských kňazov a učiteľov. Zaslúžil sa o uchovanie slovenského národného povedomia krajanov žijúcich v tejto časti Rumunska.