Narodený: * 1951-05-27, Detva
† NULL,

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristka, kultúrna pracovníčka. V celej svojej činnosti sa angažuje a významne sa zaslúžila o uchovanie a posilnenie národnostnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku.

Ruženka Egyedová-Baráneková bola zakladajúcou členkou FS Podpoľanec. Do Maďarska sa dostala po vydaji za Dr. Ferdinanda Egyeda, predsedu slovenskej samosprávy v Šalgótarjáne a poslanca župnej samosprávy, a začala aktívne participovať činnostiach týkajúcich sa národnostného a kultúrneho života Slovákov v Maďarsku. Spočiatku pôsobila v Novohradskej župe, no čoskoro sa jej aktivity rozšírili v rámci celej krajiny.

Od roku 1996 doteraz nepretržite pôsobí vo funkcii predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku, najväčšej slovenskej spoločenskej organizácie v Maďarsku. Poslaním zväzu je spájať, motivovať a aktivizovať Slovákov, prispievať k posilňovaniu ich národnostnej identity. Na to slúži množstvo kultúrnych aktivít, ktoré zväz organizuje a ktoré sú spojené s jej menom, kde v zásadnej miere participuje, usmerňuje ich a koordinuje. Spomedzi nich uveďme: celoštátnu súťaž detí a mládeže v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky (3 CD-platne finalistov súťaže s názvom Slovenské spievanky), celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku v Banke – prehliadku speváckych a tanečných skupín slovenskej národnosti (ktorý usporadúva ZSM spolu s Novohradským osvetovým strediskom a miestnou samosprávou v obci Banka), výstavy krojovaných bábik (kroje Slovákov v Maďarsku) na Slovensku (FSP Detva 2003), v Maďarsku i v Rakúsku, Deň detí na Veľvyslanectve SR v Budapešti, národopisný tábor pre deti, súťažnú prehliadku speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok, každoročné stretnutie Slovenská gazdinka na Veľvyslanectve SR v Budapešti, podujatie pre slovenskú mládež Slovenské lipky a vytvorenie Slovenského lipového hája v matranskom Alkári. Každoročne sa podieľa na organizovaní jazykových táborov na Slovensku pre slovenskú mládež z Maďarska a na organizovaní konferencií o situácii slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

Je umeleckou riaditeľkou Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý sa uskutočňuje v dvoch štátoch – v Maďarsku i na Slovensku. Úzko spolupracuje s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a ďalšími inštitúciami na Slovensku. Je pravidelnou aktívnou účastníčkou Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorú organizuje ÚSŽZ.

Ruženka Egyedová-Baráneková je autorkou projektu Škola v prírode na Slovensku pre deti a študentov slovenskej národnosti v Maďarsku Poznaj svoje korene a od jej realizovania v roku 2006 aj jej hlavnou organizátorkou. Je taktiež organizátorkou každoročných celoštátnych stretnutí Slovákov v Maďarsku v Hronci a hlavnou iniciátorkou účinkovania Štátnej opery Banská Bystrica pre Slovákov v Šalgótarjáne a vo Vacove, ako aj účinkovania operných spevákov (súrodencov) Babjakovcov v Maďarsku. Je členkou Rady národnostných expertov pri Maďarskom osvetovom ústave a členkou kuratória Verejnoprospešnej Nadácie ZSM Lipa.