Narodený: * 1943-04-25, Báčsky Petrovec
† NULL,

Literárny kritik, redaktor, slavista, autor učebníc, pedagóg. Jedna z najvýznamnejších osobností súčasnej literárnej kritiky vojvodinských Slovákov, odborník na slovensko-srbské vzťahy.

Pôsobil ako pedagóg na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Publikoval jazykovedné a literárnokritické texty vo viacerých zborníkoch a časopisoch. Dielo (výber): Prehodnocovania hodnôt (1986), Podnetnosť literatúry (1996), Podnety a úskalia slovenskej literatúry v Juhoslávii (2003), Literárne reflexie(2004), Ľudovít Štúr a Vuk Karadžič v kontexte srbsko-slovenskej spolupráce v 19. stor., učebnice slovenčiny pre základné školy, hlavný redaktor publikácie Petrovec 1745 – 1995.

 

Odkazy

http://www.kulpin.net/aktuality/samuel-boldocky.html

http://www.kulpin.net/aktuality/s-literarnym-kritikom-samuelom-boldockym.html

http://www.hlasludu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2300:rodiskom-oprstenkovani&catid=668:kultura&Itemid=747

http://www.kulpin.net/slovenske-gymnazium-v-petrovci/index.php