Narodený: * 1921-04-17, Veľký Ruskov
† 1988-03-23, Unionville, Kanada

Významný podnikateľ, mecén slovenskej kultúry v zahraničí, spoluzakladateľ a dlhoročný predseda Svetového kongresu Slovákov.

Rodák zo Zemplína  sa v roku 1937 vysťahoval za starším bratom do Kanady. Najskôr tu pracoval na farme, počas druhej svetovej vojny bol vojakom kanadskej armády, robotníkom v automobilke. Až počas svojho podnikania v banskom priemysle vybudoval jeden z najväčších komplexov banícko-priemyselných akciových spoločností v Kanade.

Podporoval slovenskú emigráciu a bol predsedom Kanadskej slovenskej ligy. Je zakladateľom a prvým predsedom Svetového kongresu Slovákov (1970). Zaslúžil sa aj o vybudovanie Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Bol redaktorom a významným publicistom v Slovenskom hlase.

V roku 1995 mu prezident Slovenskej republiky Michal Kováč udelil Rad Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam.

Foto: archív

 

Odkazy

www.osobnosti.sk 

www.domasa.sk