Narodený: * 1918-09-24, Černík
† 2010-08-02, Beppu, Japonsko

Kňaz, misionár. Po skončení ľudovej školy sa prihlásil k saleziánom. Filozofi u študoval v Moravskej Ostrave a v Trnave, teológiu vo Svätom Beňadiku a Svätom Kríži. V roku 1947 bol vysvätený za kňaza.

V roku 1949 odišiel Š. Foltín na misijnú cestu do Japonska. Vyučoval cirkevné právo a liturgiu na gymnáziu v Tokiu, desať rokov zastával funkciu riaditeľakatolíckej materskej školy a správcu farnosti v Mikawadžime. Za pomoci amerických Slovákov dal v meste Usa vybudovať kostol, ktorý je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Aj v dôchodkovom veku bol činným misionárom v mestách Usa a Bungo Takada na ostrove Kjúšu.

Odkazy

www.saleziani.sk

www.saleziani.sk

www.obeccernik.sk