Narodený: * 1855-09-02, Trstená
† 1915-01-18, Cleveland, USA

Slovenský rímskokatolícky kňaz, spisovateľ a národný buditeľ. V USA patril k najvýznamnejším slovenským prisťahovalcom vďaka jeho krajanským, spolkovým a kultúrno-spoločenským aktivitám na prospech slovenskej komunity.

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Bystrici a v Nitre pokračoval na teologickej fakulte v Budapešti, odkiaľ z národnostných dôvodov prešiel roku 1877 na univerzitu do Prahy, kde sa prihlásil na klasickú filológiu a v rokoch 1879-1882 pokračoval v štúdii teológie. Od roku 1882 sa natrvalo usadil USA, kde dokončil teologické štúdiá a pôsobil ako katolícky kňaz v Clevelande. Tam založil slovensku osadu sv. Ladislava z Clevelandu. Stal sa prvým správcom Our Lady of Lourdes Catholic Church. V ňom slúžil 32 rokov.
 
Svojimi verejnými aktivitami sa zapísal medzi najvýznamnejších slovenských prisťahovalcov. Roku 1890 sa stal predsedom prvého slovenského spolku – Prvej katolíckej slovenskej Jednoty, jej základňu postupne tvorilo viac ako 100-tisíc členov.
 
Roku 1893 spolu s Petrom Rovniankom podnietil založenie Matice slovenskej v Amerike, dva roky bol jej predsedom. Stal sa aj prvým predsedom Slovenskej ligy v Amerike (1907), ktorá  si získala medzinárodné uznanie, cez 1. svetovú vojnu stála za slovenskými spolkami v USA, podnietila formovanie Clevelandskej a Pittsburskej dohody.