Narodený: * 1925-12-14, Liptovská Teplička
† 1988-03-23, Madrid

Významný politológ, člen Svetového kongresu Slovákov, autor mnohých vedecko-politických štúdií, prekladateľ. Štefan Glejdura emigroval z Československa v roku 1946 a natrvalo svoj profesijný i súkromný život spojil so Španielskom.

Na viacerých univerzitách v Španielsku prednášal teóriu štátu a ústavného práva. Zapojil sa do činnosti Ústredia slovenských katolíckych študentov, pracoval v Svetovom kongrese Slovákov a v Hnutí európskych federalistov. Bol členom Inštitútu politických štúdií v Madride. V roku 1962 sa stal pracovníkom Študijného centra na ministerstve informácií a turizmu v otázkach strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Články, štúdie a komentáre písal v slovenskom, španielskom a nemeckom jazyku. Významné sú jeho dokumentačno-bibliografické práce. Je autorom troch knižných prác vedecko-politického charakteru (napr. Dejinné metamorfózy Slovenska 1945 – 1975). Do španielčiny prekladal zo slovenčiny, poľštiny a nemčiny.