Narodený: * 1889-03-31, Brezová pod Bradlom
† 1973-09-27, Herndon, USA

Právnik, diplomat, politik a publicista. V roku 1906 odišiel do USA. Angažoval sa v krajanskom hnutí, najprv v Českom národnom združení, neskôr v Slovenskej lige v Amerike. V roku 1915 založil krajanské noviny Slovenské slovo a Slovenský týždenník.

V roku 1916 sa stal podpredsedom SlvA, ktorá ho vzápätí vyslala do Európy, aby dohodol spoluprácu s česko-slovenským zahraničným odbojom. Od roku 1921 pôsobil ako česko-slovenský veľvyslanec vo Francúzsku. Keď ho E. Beneš v marci 1942 zbavil všetkých funkcií, stiahol sa do úzadia. Na jar 1945 odišiel do USA, kde sa stal profesorom na Colgate University v Hamiltone. Po februári 1948 sa angažoval v Rade slobodného Česko-Slovenska.

Vo svojich knihách a štúdiách sa venoval dejinám a prítomnosti česko-slovenskej politiky a medzinárodných vzťahov. V roku 1992 mu bol in memoriam udelený Rad T. G. Masaryka I. triedy a v roku 2001 in memoriam Rad Bieleho dvojkríža II. triedy.

 

Foto: archív

Odkazy

www.sk.wikipedia.org

www.osobnosti.sk

www.brezova.webzdarma.cz

www.tema.aktuality.sk