Narodený: * 1912-09-22, Chtelnica
† 1997-11-29, Buenos Aires, Argentína

Filozof kresťanskej orientácie, univerzitný profesor, významný predstaviteľ slovenského povojnového exilu. Študoval v Ríme, bol profesor filozofie Slovenskej univerzity v Bratislave. Pričinil sa o založenie Filozofického odboru Matice slovenskej v roku 1940 a o vydávanie prvého slovenského filozofického časopisu, Filozofický sborník, ktorý vychádzal ako kvartálnik do roku 1950.

V roku 1945 emigroval s matičnou skupinou do Rakúska, odtiaľ do Bavorska a koncom roku do Talianska. V roku 1947 emigroval do Argentíny , kde najprv pracoval ako bankový úradník a neskôr si vybudoval prosperujúci elektrotechnický podnik, ktorý ale v dôsledku krízy zanikol.  Publikoval v slovenských a inojazyčných časopisov a zborníkov aj v španielčine a taliančine v oblasti filozofie, politológie, politických dejín a etnografie. Po roku 1990 udržiaval styk so slovenskou kultúrou na Slovensku.

Z diela: Na prelome dvoch období, Tvárou k budúcnosti, Čo je národné bytie, Vidiny o slovenskom národe, Eseje o národe.

.