Narodený: * 1909-04-16, Košeca
† 1984-09-29, Cleveland, USA

Kňaz, krajansky pracovnik, mecén. Od troch rokov žil v USA. V roku 1929 vstúpil do rehole benediktínov.

Vyštudoval teológiu a filozofiu. V roku 1946 sa stal opátom benediktínskeho kláštora sv. Andreja Svorada. Stál pri zrode Slovenského ústavu v Clevelande. Bol štedrým podporovateľom Zahraničnej Matice slovenskej, štvrťročnika Most a kultúrnych podujatí Slovákov v Amerike.