Narodený: * 1933-09-21, Poprad
† NULL,

Maliar, tvorca imaginatívneho a surrealistického výtvarného umenia, organizátor kultúrneho života Slovákov v Kanade, aktivista vo Svetovom kongrese Slovákov. 

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Roku 1968 emigroval do Kanady. Stal sa predsedom Spolku kanadských výtvarných umelcov a umeleckým riaditeľom Art Magazine v Toronte. Vyučoval v Oronte a Oakwille. Za výtvarnú tvorbu získal viaceré medzinárodné ocenenia. Tvorbe sa venuje aj jeho syn, spoločne darovali Slovenskej republike portréty prvých panovníkov, kniežaťa

Pribinu, Rastislava a kráľa Svätopluka.
Žije a tvorí s manželkou Roselin a dcérou Žofiou v horskom mestečku Lac-Beaport severne od Cité de Quebec. 

http://www.kanada.sk/Canada_Exclusive.pdf