Narodený: * 1958-05-10, Nový Sad
† NULL,

Prozaik, spisovateľ pre deti, novinár, prekladateľ. Po štúdiách pôsobil vo Vojvodine akoredaktor časopisu Nový život a časopisu pre deti Pionieri (neskôr Zornička), zostavoval národné kalendáre. V súčasnosti žije v Bratislave. Je členom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

Dielo (výber): próza – Rád chodím do školy, Sen noci prvoaprílovej, preklady do srbčiny – Šoleom, do slovenčiny – Č. Vukovič: Všemocné oko, N. Velikovič: Sahib – impresie z depresie, Človek – demokracia – poznanie (člen prekladateľského tímu), B. Bogdanovič: Sprievodca labyrintom mesta.

 

Odkazy

http://www.zornicka.com/Rozpravky/Rad-chodim-do-skoly

http://slovackizavod.org.rs/knjizevnost

http://www.sme.sk/c/698438/eseje-o-mestach.html