Narodený: * 1939-04-23, Báčsky Petrovec, Srbsko
† NULL,

Spisovateľka, redaktorka, prekladateľka. Na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade vyštudovala český a slovenský jazyk a literatúru. Pracovala ako redaktorka týždenníka Hlas ľudu, spolupracovala s literárnym mesačníkom Nový život, pôsobila v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu.

Je laureátkou Ceny časopisu Novy život, Ceny Spolku vojvodinských slovakistov za celoživotné dielo, Ceny vydavateľstva Kultúra, Pamätnej medaily obce Petrovec, Plakety Knižnice Š. Homolu, Plakety Gymnázia J. Kollára.

Vo svojej tvorbe sa venovala ľúbostnej tematike, v ďalších zbierkach svoju poéziu obohacovala o filozofický rozmer a mýtické prvky. Symbol rodiska je jedným zo základných etických a hodnotových kritérií jej tvorby.

Dielo – zbierky básní: Májový ošiaľ (1964), Slovenská láska – Slovačka ljubav – Slowakische Liebe (1965), Variácie (1969), Obrady (1971), Koráb istoty (1975), Saloma (1975, po srbsky), Izoldin prsteň (1978), Dan medju ružama (1979, po srbsky), Obelisk (1982), Ružový jas (1986, preklad), Komorný večer (1989), Heroica slovaca (1997), Kniha výstrahy, výber (2001), Žltá krajina, čierne drozdy (2004), Relikviár (2005).

Zbierky poviedok: Lesná studienka (1973), Dom (1987); beletrizovaná publicistika:  Z dávneho Petrovca (1998), Z našej minulosti (2002), Stretnutie s minulosťou (2007); románová tvorba: Stred sveta (2007); próza pre deti: Veľký minikrimi prípad (1977), Lesné príhody (1980), Hojdacie kreslo spisovateľa Martina (1984); rozhlasové hry pre deti: Pusťte basu do rozhlasu.

Foto: www.hlasludu.com

Odkazy

www.slovackizavod.org.rs

www.hlasludu.com

www.hlasludu.com

www.kulpin.net