Narodený: * 1917-10-14, Temešvár, Rumunsko
† 1961-11-30, Bratislava

Maliar, grafik, ilustrátor. V tvorbe sa inšpiroval rozmanitými tematickými kompozíciami.

Študoval na Škole umeleckých remesiel v Bratislave a na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. Bol zakladajúcim členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, Spolku Galanda, Umeleckej besedy v Prahe.
 
Venoval sa imaginárnym portrétom, figurálnej kompozícii, zátišiam, krajinkám, predovšetkým variantom mesta na rieke, nočnej krajine a téme Slovenského národného povstania. Je autorom monografie o výtvarníkovi Jánovi Novákovi. 
 
Foto: reprodukcia: autoportrét Viliama Chmela
 
Odkazy