Narodený: * 1923-06-09, Dolné Radošovce
† NULL,

Katolícky kňaz, salezián, pedagóg, básnik. V roku 1953 vysvätený v Taliansku. Pôsobil ako duchovný správca a kaplán v talianskych mestách.

Od roku 1973 vyučoval na Slovenskom gymnáziu A. Bernoláka pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme a ako katechéta v Saleziánskom ústave Pia XI. v Ríme.

Vydal niekoľko zbierok poézie, venoval sa prekladateľskej činnosti a zostavil monografiu Slováci v Chorvátsku (Cleveland – Rím 1978). V roku 1990 sa vrátil na Slovensko.

Foto www.kniznicapp.sk

 

Odkazy

www.kniznicapp.sk

www.saleziani.sk

www.mesto.sk