Narodený: * 1848-03-04, Borský Mikuláš
† 1911-03-22, Praha

Historik, kartograf, stredoškolský učiteľ. Do Ottovho náučného slovníka zostavil mapy Francúzska, Rakúsko-Uhorska a balkánskych krajín. Zaoberal sa národnostnými pomermi Uhorska, osobitne postavením Slovákov.

Je autorom mnohých drobných historických a etnografických príspevkov v novinách a časopisoch, národopisnej mapy Slovenska podľa sčítania ľudu z r. 1900 v Ottovom slovníku náučnom, mapy Francúzska, Rakúsko – Uhorska a balkánskych krajín v Ottovom zemepisnom atlase. Bol zakladajúcim a dlhodobým členom spoločnosti zeměvednej.

Odkazy

http://ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3886:cintula-viazoslav-&catid=82:osobnosti&Itemid=93&lang=de

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=215:spomienka-na-v-cintulu-100&catid=48:ostatne-podujatia&Itemid=85

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=216:fotogaleria-v-cintula&catid=48:ostatne-podujatia&Itemid=85