Narodený: * 1920-08-26, Zvončín
† 2007-08-07, Trnava

Na Slovensku začínal spevák v zbore a herec v Nitrianskom ľudovom divadle. Koncom druhej svetovej vojny emigroval do Francúzska. Tam začal študovať herectvo, čoskoro sa však začal venovať výtvarnému umeniu. Študoval na École des Beaux v Paríži, významne ho ovplyvnil študijný pobyt u chorvátskeho sochára Ivana Meštroviča, ktorý žil a pôsobil v USA. 

Koncom 60. rokov 20. storočia  sa zoznámil s Pierrom Dehayom, ktorý spolu s členmi Francúzskeho klubu medaily nadväzoval na tradíciu medailovej tvorby vo Francúzsku. Schiffer začal intenzívne spolupracovať s Parížskou mincovňou. Vytvoril množstvo odborne i zberateľsky cenených medailí. Medzi razenými alebo liatymi medailami boli viaceré k významným výročiam Francúzska i iných štátov a portrétne medaily svetoznámych osobností. Venoval sa dlhodobo aj sochárskej tvorbe.
Schifferovou manželkou bola Maruška Kokošková, neter slávneho maliara Oskara Kokoschku a dlhoročná sekretárka česko-slovenského veľvyslanca v Paríži Štefana Osuského. Traduje sa o nej, že celé roky bola „dobrým duchom a ochrankyňou emigrantov zo Slovenska“. 
Po roku 1990 sa pravidelne vracal na Slovensko, žil striedavo v Trnave a Paríži, bol aktívny vo výtvarnom živote a spoločensky obľúbený. Spolupracoval s Mincovňou v Kremnici, kde mu razili medailové portréty. Spodobil desiatky významných osobností slovenskej  histórie i súčasnosti. Pri jeho osemdesiatke mu v parížskom Musée national des Arts et Traditions populaires vystavili výber z celoživotného diela. Bol to prejav uznania jeho prínosu pre francúzske i svetové výtvarné umenie. Po jeho smrti Williama Schiffera zriadili v Západoslovenskom múzeu v Trnave expozíciu jeho života a výtvarného diela. 
Roku 1999 vyšla biografická kniha W. Schiffera Spomínanie bez konca. Nadväzuje na spomienkovú publikáciu Tak sa to stalo, nič som nepridal, kde píše o svojom detstve, mladosti i umeleckej tvorivosti až po  návraty na Slovensko v zrelom veku. 
Roku 2007 mu prezident Slovenskej republiky udelil in  memorian Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za prínos v oblasti prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí.
 
Foto