Narodený: * 1941-02-12, Kestúc (Kesztölc)
† NULL,

Slovenský novinár a prozaik v Maďarsku. Publikoval ako redaktor v Ľudových novinách, literárne bol aktívny v Našom kalendári, knižne vydal štyri zbierky krátkych próz.

Zoltán Bárkányi Valkán sa narodil v Kestúci (Kesztölc) v banícko-roľníckej rodine. Sčasti tu prežil svoje pohnuté detstvo. Sčasti preto, lebo vojna kruto zasiahla do života jeho rodiny: po bolestne skorej smrti otca (1945) sa dostal na Slovensko do maďarskej dediny k príbuzným, ktorí sa tam presídlili.

Od svojho dospievania, od roku 1953, keď nastúpil do 7. triedy budapeštianskej slovenskej základnej školy, sa považuje za obyvateľa hlavného mesta. V roku 1959 zmaturoval v budapeštianskom slovenskom učiteľskom ústave a o päť rokov neskôr získal diplom stredoškolského profesora maďarského, slovenského a českého jazyka a literatúry.

Krátky čas pracoval v aparáte Zväzu demokratických Slovákov v Maďarsku a v roku 1966 sa stal redaktorom Ľudových novín. Tu začal publikovať aj svoje literárne pokusy. Po tridsiatichšiestich rokoch v roku 2002 ako šéfredaktor odišiel do dôchodku. Svoje literárne práce uverejňoval v slovenskom týždenníku, v Našom kalendári a vo viacerých literárnych antológiách doma i na Slovensku. Vyšli mu aj štyri samostatné zbierky krátkej prózy.


Odkazy:

 

Blahoželanie k…

http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/literatura/17-irodalom/306-blahozelanie-k-sedemdesiatinam-zoltana-b-valkana

 

Otcovia a synovia…

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/163-literatura3-literatura3/1068-pilisky-svet-v-proze-zoltana-b-valkana

 

Vianoce tetky – dielo vysokých…

http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/literatura/17-irodalom/147-prezentacia-knihy-zoltana-b-valkana-v-kestuci

 

Dve smeny

http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/literatura/17-irodalom/162-zoltan-b-valkan-dve-smeny

 

Smútočné pásky…

http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/literatura/17-irodalom/264-zoltan-b-valkan-smutocne-pasky

 

Z tvorby Zoltána B. Valkána

Barón

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/1031-z-najnovej-tvorby-zoltana-b-valkana-baron

Záhradkári

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/948-zoltan-barkanyi-valkan-zahradkari

Zmarená kúpa

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/838-zoltan-barkanyi-valkan-zmarena-kupa

Odkladaná návšteva

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/877-zoltan-barkanyi-valkan-odkladana-navteva

 

Zoltán Bárkányi Valkán: Elektrikár a jazykovedec

http://oslovma.hu/index.php/en/archiv/186-archiv-literatura/1087-zoltan-barkanyi-valkan-elektrikar-a-jazykovedec

 

Zoltán B. Valkán: Smrť prichádza ako vykúpenie

http://www.oslovma.hu/index.php/en/literatura/161-literatura1-literatura1/1275-zoltan-b-valkan-smr-prichadza-ako-vykupenie