Trvanie: 25.07.2021
Miesto: TASR – TERAZ.SK
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Aj napriek tomu, že Magdaléna Hajóssyová strávila značnú časť života na zahraničných pódiách, natrvalo sa zapísala do dejín slovenskej opernej hudby. Je jednou z najvýznamnejších slovenských vokálnych umelkýň. Podľa renomovaného operného kritika Vladimíra Blaha patrí medzi tých niekoľko slovenských sopranistiek druhej polovice 20. storočia, „ktoré sa postupne vypracovali na významné svetové interpretky opier zázračného Mozarta“. Slovenská operná speváčka, popredná európska sopranistka a uznávaná hudobná pedagogička Magdaléna Hajóssyová sa v nedeľu 25. júla 2021 dožíva 75 rokov.

Magdaléna Hajóssyová sa narodila 25. júla 1946 v Bratislave. Rodičia ju už od útleho detstva viedli k hudbe – ako deväťročná spievala v rozhlasom detskom zbore. Spev študovala od roku 1961 u Márie Smutnej-Vlkovej na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré ukončila v roku 1967 a následne štyri roky na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) u Anny Hrušovskej. Už počas štúdií upozornila na seba v dvoch študentských predstaveniach. V treťom ročníku spievala Paminu v Mozartovej Čarovnej flaute a o rok neskôr sa predstavila v titulnej úlohe v Dvořákovej Rusalke.

Po skončení vysokej školy sa stala v roku 1971 sólistkou Opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave a od roku 1978 členkou Nemeckej štátnej opery v Berlíne (Staatsoper), v ktorej pôsobila až do roku 2001. V rokoch 1979 až 1989 bola sólistkou Slovenskej filharmónie.

Počas 35 rokov profesionálnej kariéry vystúpila Magdaléna Hajóssyová na mnohých popredných európskych aj zámorských scénach, účinkovala s domácimi i zahraničnými interpretmi a orchestrami v spolupráci s významnými dirigentmi. Presadila sa ako vynikajúca predstaviteľka lyrických a mladodramatických sopránových úloh.

Prvou úlohou, ktorú naštudovala v Opere SND bola Mozartova opera Cos fan tutte (1971) a už vtedy sa ukázalo, aký blízky je speváčke Mozart. Nasledovali mnohé ďalšie postavy v operách Jána Cikkera, Leoša Janáčka, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Richarda Wagnera, Richarda Straussa, ako aj talianskych a francúzskych hudobných skladateľov, ako napríklad Giuseppe Verdiho či Charlesa Gounoda. Len jej mozartovský a wagnerovský repertoár obsahuje viac ako 30 hlavných postáv.

Magdaléna Hajóssyová spolupracovala s poprednými orchestrami, dirigentmi, pravidelne nahrávala pre rozhlas, televíziu a hudobné vydavateľstvá. Napríklad v roku 1982 nahrala s Petrom Dvorským, Sergejom Kopčákom a Ondrejom Lenárdom pre vydavateľstvo Opus Gounodovu operu Faust.

Od roku 1990 tvorí významné miesto v jej činnosti pedagogická práca – venuje sa jej najmä na Katedre spevu a opernej réžie Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie múzických umení (AMU) v Prahe, na ktorej získala titul profesorky a paralelne na Vysokej hudobnej škole Hansa Eislera (Hochschule für Musik Hanns Eisler) v Berlíne.

Operná diva so strieborným hlasom Magdaléna Hajóssyová, ktorá žije striedavo v Prahe a v Berlíne, sa stala v roku 2003 nositeľkou Radu Bieleho dvojkríža III. triedy za významné zásluhy pri interpretácii a popularizácii slovenskej hudby v zahraničí. Okrem tohto ocenenia, v Berlíne získala trikrát Cenu kritiky (Kritike Preis) a v roku 2016 si prevzala Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo.

ZDROJ: teraz.sk
Foto: TASR/Dano Veselský