Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko) v záujme rozvoja a prezentácie kultúry dolnozemských Slovákov od roku 2018 spoločne udeľujú cenu Pro Cultura Slovaca. V tomto roku zriaďovatelia ceny a organizátori jej udelenia využili slávnostný rámec 59. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci a laureátov vyhlásili v piatok 13. Augusta. O udalosti informuje portál KULPIN.NET, s láskavým dovolením a kolegiálnym pochopením Kataríny Pucovskej, autorky reportáže a šéfredaktorky portálu, sprostredkúvame podujatie aj ďalším krajanom vo svete.

Cenu Pro Cultura Slovaca, ako informuje portál KULPIN.NET, za rok 2021 získali: Doc. Dr. Dagmar Mária Anoca z Rumunska, Mgr. Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska a Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika zo Srbska.

Tak rozhodla porota v zložení: Hajnalka Krajčovičová — vedúca Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, Katarína Szabová Tóthová – predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Mgr. Bianca Unc — generálna tajomníčka Demokratického zväzu Slovákov a Čechov z Rumunska (DZSČR), Vladimír Francisty — riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS), PhDr. Branislav Kulík — evanjelický farár, predseda Správnej rady ÚKVS, doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. — vysokoškolský pedagóg, kulturológ a odborník na oblasť kultúry dolnozemských Slovákov a predseda poroty Mgr. Pavel Hlásnik, podpredseda DZSČR, ktorý v slávnostnej sieni petrovského gymnázia prečítal zdôvodnenie rozhodnutia poroty. Laureátom blahoželali: Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

Vysokoškolská pedagogička, vedecká pracovníčka, poetka, prekladateľka a publicistka Dagmar Mária Anoca z Rumunska, ocenenie získala za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za šírenie dobrého mena a za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu.

Kultúrna a spoločenská pracovníčka zaoberajúca sa kultúrou zahraničných Slovákov, predsedníčka OZ Dotyk ľudskosti (Slovenská republika) Mária Katarína Hrkľová cenu získala za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní, za šírenie dobrého mena a za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu. Laudácio prečítala jeho autorka Katarína Melegová Melichová.

Ako jeden z najstarších kultúrno-umeleckých spolkov Slovákov v Srbsku –  Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárikasi cenu zaslúžil za prínos v oblasti ľudovej kultúry, za prínos v oblasti hudobného umenia, za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu, za šírenie dobrého mena a za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Laudácio napísal Branislav Kulík a cenu prevzala súčasná predsedníčka centra Vierka Marčoková Cerovská.

Pamätný list Pro Cultura Slovaca v roku 2021 nebol udelený. Zriaďovatelia každoročne udeľujú dve ceny, výnimočne, v opodstatnených situáciách, môžu rozhodnúť o udelení ešte jednej ceny.

Program slávnostného odovzdávania Ceny Pro Cultura Slovaca moderovala Anna Chrťanová Leskovac a v hudobnej časti programu vystúpili huslista Igor Havran a pianista Marek Stupavský.

 

KATARÍNA PUCOVSKÁ – portál KULPIN.NET

FOTO: www.kulpin.net