Už po 13-krát v Nadlaku v dňoch 9. – 12. septembra t. r. udelili Cenu Ondreja Štefanka a zrealizovala sa medzinárodná konferencia. To, čo bolo neobvyklé, je termín podujatia. Totiž v rokoch 2009 až 2019 tieto prebiehali v marci, lebo Ondrej Štefanko sa narodil 18. marca 1949. Vlani kvôli pandémii covidu19 konferencia sa neuskutočnila v plánovanom termíne 20. a 21. marca 2020, prestížne ocenenie bolo udelené v septembri, ale zborník prác takmer 300-stranový pod názvom Medzi ornamentom a umeleckým gestom (Výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov) vyšiel a účastníci tohtoročnej konferencie ho v tlačenej podobe aj dostali. S láskavým poďakovaním portálu KULPÍN .NET, ako aj autorke reportáže Kataríne Melegovej-Melichovej a autorovi fotografií Ondrejovi Melichovi si dovoľujeme sprostredkovať významnú udalosť v Nadlaku, na ktorej sa zúčastnil aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V tomto roku za dodržiavania protipandemických opatrení a za účasti iba zaočkovaných referentov vo štvrtok 9. septembra bolo slávnostné udelenie Ceny Ondreja Štefanka. Rozhodla o tom porota v zložení: predsedníčka KVSIK Ľudmila Šomráková, predsedníčka CSS v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, dcéra Ondreja Štefanka Tatiana Štefanková a nositelia ceny Ondreja Štefanka Katarína Melegová-Melichová, Ivan Miroslav Ambruš, Michal Babiak a Pavel Hlásnik na svojom online zasadnutí 6. marca 2021 a tohtoročnými laureátmi sa stali:

za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete spisovateľka, esejistka, publicistka a filozofka Etela Farkašová zo Slovenskej republiky a vedec, pedagóg, publicista a kultúrny dejateľ Ján Kišgeci zo Srbska, kým za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete Edita Pečeňová z Maďarska.

Vzhľadom na to, že zdravotný stav laureátke Etele Farkašovej nedovolil zúčastniť sa udelenia, časť laudacio z pera Michala Babiaka prečítala Ľudmila Šomráková a ocenenie jej odovzdajú v Bratislave. Laudacio na Jána Kišgeciho mala Katarína Melegová-Melichová a na Editu Pečeňovú Pavel Hlásnik. Obaja ocenení sa po prebratí ocenenia, dojatí, poďakovali. Na ceremoniáli odovzdávania cien boli prítomní aj početní hostia: JE veľvyslanec SR v Bukurešti Karol Mistrík, predseda DZSČR a poslanec DZSČR v parlamente Rumunska Adrian Miroslav Merka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka s delegáciou, senior SEAVC seniorátu v Rumunsku Ľudovít Bobčok, podpredseda CSS v Maďarsku František Zelman a ďalší. V mene organizátorov podujatia – Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku ich privítala generálna tajomníčka DZSČR Bianca Unc, ktorá aj moderovala toto podujatie.

Oceneným pogratulovali a prítomných oslovili: JE veľvyslanec SR v Bukurešti Karol Mistrík, predseda DZSČR Adrian Miroslav Merka, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka, predsedníčka MOMS Petrovec a Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej na Slovensku Katarína Melegová-Melichová, v mene NRSNM a MSS Svetlana Zolňanová a odborný inšpektor pre slovenské a české školy v Rumunsku Janko Gubáni.

V piatok 10. a v sobotu 11. septembra sa uskutočnila  medzinárodná konferencia na tému Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov. Na konferenciu sa prihlásilo 47 autorov so 40-timi príspevkami, lebo na niektorých príspevkoch sa podieľali aj dvaja autori. Niektorí autori mali možnosť pricestovať do Nadlaku a prezentovať svoje referáty, kým iní to urobili online a ďalší dodajú svoje príspevky do zborníka, ktorý už tradične bude publikovaný do budúcej konferencie.

Na konferenciu sa prihlásili účastníci z Rumunska, Srbska, Slovenska, Maďarska a Chorvátska. V Nadlaku svoj príspevok predniesli Svetlana Zolňanová na tému Ako zachovať slovenské školy v Srbsku – kurikulárne aspekty vzdelávania a Katarína Melegová-Melichová na tému Krúžok Sládkovič – miesto tvorivého nepokoja. Prostredníctvom online prezentácie Tatiana Brtková hovorila na tému Začiatok strednej školy v Kovačici, Anna Medveďová o Poslaní Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci cez prizmu štatistiky a Vladimír Valentík na tému Umelecká tvorba výtvarných pedagógov na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci. Do zborníka prispejú Anna Makišová s témou Vyučovanie slovenského jazyka na stredných školách v Srbsku a súťaže zo slovenského jazyka, Janko Ramač a Daniela Marčoková s príspevkom Študovanie farárov a učiteľov z Dolnej zeme na evanjelických vzdelávacích inštitúciách v prvej polovici 19. storočia, Mária Andrášiková s témou Význam stredných škôl pre vojvodinských Slovákov, Ján Chrťan Slovenské gymnázium? Ale kde? „Dilema“ vojvodinských Slovákov o mieste založenia strednej školy (historický aspekt a význam) a Vladimír Francisty s príspevkom Efektívnosť GeoGebra prostredia v kombinovanom učení funkcií. Do zborníka zahrnú rozhodnutie komisie o laureátoch tohtoročnej Ceny Ondreja Štefanka, ako aj laudacio na ocenených.

KATARÍNA MELEGOVÁ-MELICHOVÁ

FOTO: ONDREJ MELICH