Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si v aktuálnom vydaní publicistického rozhlasového „dvojtýždenníka“ pozvala k mikrofónu  umeleckého fotografa MIRA ŠVOLÍKA. Reláciu priniesla Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu 11. a v nedeľu 12. septembra  zakaždým od 7.00 do 8.00 h.

 „Hosťom Slovenskej mozaiky bude  umelecký fotograf Miro Švolík. Fotografiu študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave  a na Katedre fotografie na FAMU v Prahe (1981 – 87). Bol vedúcim Ateliéru kreatívnej fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti je vedúcim ateliéru fotografie na vysokej umeleckej skole Art & Design Institut. 

Hlavná časť jeho fotografickej tvorby býva charakterizovaná ako aranžovaná, inscenovaná fotografia. Najčastejšie zobrazuje ľudské postavy a ich detaily. Svoje témy spracováva aj fotografickou kolážou a montážou.   V roku 1990 získal cenu Young Photographer v International Center of Photography v New Yorku. Jeho fotografické práce sú zastúpené v mnohých zbierkach u nás i vo svete, napr. V UPM v Prahe, v MOMA v New Yorku,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru s MIROM ŠVOLÍKOM  autorka relácie Viera Kučerová.

FOTO: MIRO ŠVOLÍK

 

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-fotografom-mirom-%C5%A1vol%C3%ADkom

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA  POČÚVAJTE NA: http://www.radiozet.cz/ alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE: http://www.bonafideos.cz/

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.