Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si v aktuálnom vydaní publicistického rozhlasového „dvojtýždenníka“ pozvala k mikrofónu   dvoch slovenských a jedného českého historika, s ktorými sa zamyslí nad životom a posolstvami ALEXANDRA DUBČEKA, jednej z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu 6. a v nedeľu 7. novembra  – zakaždým od 7.00 do 8.00 h.

„Tento diel Slovenskej mozaiky bude venovaný Alexandrovi Dubčekovi. Rok 2021 je na Slovensku vnímaný ako  rok Alexandra Dubčeka – 27. novembra 2021 uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Slovák Alexander Dubček,  česko-slovenský komunistický politik, bol  vrcholným predstaviteľom  Pražskej jari.  Od januára 1968 zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ, v ktorej začal presadzovať politiku„socializmu s ľudskou tvárou“.  V dnešnej Slovenskej mozaike prinášame pohľad dvoch slovenských a jedného českého historika na Alexandra Dubčeka,“ avizuje k pozvaniu započúvať sa do spomienok a rozprávaní o osobnosti ALEXANDRA DUBČEKA autorka relácie Viera Kučerová.

 

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve:  

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-o-alexandrovi-dub%C4%8Dekovi

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA  POČÚVAJTE NA: http://www.radiozet.cz/ alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE: http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.